รายงานสรุปผลการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 
รายการ โกลบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด ฮีท คู่ที่ 25
วันที่
19 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
12
 
   
 
Remark :
3
ศศิธร  กอกกระโทก
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
1
ขนิษฐา  นุสธรา
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
5
ณัฐกานต์  ทรงศรีๆ
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2
ณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
   
 
3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 
   
 
Remark :
2
กรรธิมา  ศรีสุข
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
1
รัตติกาญจน์  รอดพิรุณ
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
3
หทัยพัชร  มาแม้น
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
4
ปราณี  ศรีสันต์
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
5
ธัญวรัตน์  วงศ์นนทภูมิ
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม