รายงานสรุปผลการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 
รายการ โกลบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด ฮีท คู่ที่ 24
วันที่
19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
8
 
   
 
Remark :
3
ชลิตา  เอี่ยมนุช
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
1
กมนนัทธ์  ศรีหะจันทร์
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
4
ปุณยาพร  ยอดฉัตร
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
อรปรียา  มงคลสิทธิชัย
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
5
ญาดา  แจ้งสว่าง
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
   
 
4
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
   
 
Remark :
5
อัยลดา  งาสาร
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
12
พิชญา  สระทองทา
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
1
ภาวินี  วิสารัตน์
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
6
สุธาสินี  โพธิทา
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
3
กัญญารัตน์  เรืองวิชา
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
4
ณัฐนิชา  ศรีปิ่นเป้า
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม