ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา  กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา  กลุ่ม 1 F11 (B1)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36
200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37
200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
รวม กรีฑา  11 รายการ  
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
09:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
รวม โกลบอล  4 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 56
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 57
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 58
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 59
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
รวม เซปักตะกร้อ  5 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 177
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 178
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 179
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9   คู่ที่ 180
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
รวม เทเบิลเทนนิส  4 รายการ  
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 128
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสาม
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 129
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบสาม
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 130
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 รอบสาม
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 131
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสาม
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 132
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 133
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 134
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 135
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 136
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 137
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 138
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 139
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 140
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 141
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 142
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 143
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
รวม บอคเซีย  16 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
คู่ผสม WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
รวม แบดมินตัน  29 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
รวม เปตอง  65 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบชิงที่ 3
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2
R8 ปืนยาว 3 ท่า .22 SH1 หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R8 ปืนยาว  3 ท่า .22   SH1 หญิง
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22   SH1 ผสม
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2
รวม ยิงปืน  5 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 40
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
08:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 41
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 50
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 51
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 52
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง  ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 53
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
11.45
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  3 รายการ  
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
13:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
14:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย
รวม วีลแชร์ฟันดาบ  8 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง