ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
10,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 10,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54
กระโดดไกล พิการตา ชาย กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล พิการตา ชาย กลุ่ม 2 T12 (B2)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
08:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43
200 ม. หญิง วีลแชร์ T53 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T53
200 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53
200 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54
200 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T54
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T44 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T44
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F46
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F58 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F58
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45 
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T46
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู
กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
200 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52
4x400 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
16:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x400 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54
4x400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
รวม กรีฑา  62 รายการ  
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
รวม โกลบอล  3 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 46
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 47
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 48
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 49
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 50
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 51
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 52
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 53
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   คู่ที่ 54
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   คู่ที่ 55
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 91
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 92
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 93
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 94
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 95
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบสอง
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 96
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 97
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบสอง
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 98
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
 รอบสอง
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 100
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 101
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 102
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 99
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 103
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 104
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 105
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 106
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 107
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 108
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 109
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 110
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9   คู่ที่ 111
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9   คู่ที่ 112
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 113
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบสอง
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 114
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบสอง
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 115
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 116
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 118
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 117
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT6   คู่ที่ 122
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3   คู่ที่ 121
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 119
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 120
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบสอง
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 123
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 124
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 125
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 126
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 127
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 128
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 129
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสาม
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 130
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสาม
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 131
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบสาม
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 132
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบสาม
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 133
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 134
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT8   คู่ที่ 141
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 135
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
14;00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 136
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
14;00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9   คู่ที่ 144
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
 รอบแรก
15:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9   คู่ที่ 145
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9   คู่ที่ 153
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9   คู่ที่ 154
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 161
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 162
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 163
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 164
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 165
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 167
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 166
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 168
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 169
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 170
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 171
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 172
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 173
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 174
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 175
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9   คู่ที่ 176
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9
รวม เทเบิลเทนนิส  71 รายการ  
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 82
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 83
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 84
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 85
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 86
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 87
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 88
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 89
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 90
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 91
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 92
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 93
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 94
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 95
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 96
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 97
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 98
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 99
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 100
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 101
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 102
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 103
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 104
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 105
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 106
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 107
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 108
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 109
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบสอง
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 110
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบสอง
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 111
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก 2
 รอบสอง
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 112
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 113
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 114
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบสอง
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 115
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 2
 รอบสอง
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 116
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 117
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบสอง
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 118
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 119
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 120
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบสอง
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 121
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 122
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 123
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 124
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
 รอบสอง
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 125
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 126
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบรี 4
 รอบสอง
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 127
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
รวม บอคเซีย  46 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 72
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 พบกันหมด
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
คู่ผสม WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
คู่ผสม WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 74
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 75
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5   คู่ที่ 76
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่   คู่ที่ 78
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 พบกันหมด
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่   คู่ที่ 79
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 80
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 81
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   คู่ที่ 86
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   คู่ที่ 87
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 88
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
17:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่   คู่ที่ 89
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
17:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
9:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
9:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
รวม แบดมินตัน  46 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 ครั้งที่1
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่1
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ครั้งที่2
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่2
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่3
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่
รวม เปตอง  54 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย
Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย
Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย
Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย
รวม ยิงธนู  4 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2
R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย
FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1
R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2
R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ทีมชาย
FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม
รวม ยิงปืน  6 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 35
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 36
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 37
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
12:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 38
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
13:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 39
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
14:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 34
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
8:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
11:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 พบกันหมด
11:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
12:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 พบกันหมด
12:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 พบกันหมด
13:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
13:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
14:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
14:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 พบกันหมด
15:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
15:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  13 รายการ  
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสาม
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสาม
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสาม
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสาม
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบสาม
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
12:30
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง
ดาบฟอยล์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
ดาบฟอยล์ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง
รวม วีลแชร์ฟันดาบ  15 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง