ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
4x100 ม. หญิง พิการทางตา T11-T12-T13 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางตา T11-T12-T13
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
08:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
4x100 ม. หญิง วีลแชร์ T53-T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง วีลแชร์ T53-T54
4x100 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางหู
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57
1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T45 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T45
1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T46
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54
รวม กรีฑา  55 รายการ  
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
รวม โกลบอล  5 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 31
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 32
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 33
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 34
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 35
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 36
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 37
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 38
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 39
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 40
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 41
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 42
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย A  คู่ที่ 43
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย B  คู่ที่ 44
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 45
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
 รอบสอง
14:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
รวม เซปักตะกร้อ  15 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 11
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบแรก
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
ชายเดี่ยว TT1-2   คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว TT1-2
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 21
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบสอง
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบสอง
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 30
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 31
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 32
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 33
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 34
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 35
สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3   คู่ที่ 36
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 38
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 39
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 40
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 41
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 42
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 43
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
13:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 44
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 45
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 46
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 47
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3   คู่ที่ 48
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3   คู่ที่ 49
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3   คู่ที่ 37
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 50
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 51
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 52
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 53
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 54
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบแรก
14:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 56
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 57
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบแรก
14:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 59
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
15:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3   คู่ที่ 61
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 รอบแรก
15:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 62
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบแรก
15:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 63
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
15:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 64
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบแรก
15:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 65
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 รอบแรก
15:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 66
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 67
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 68
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 69
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบแรก
15:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 70
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 71
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 72
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบแรก
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 73
สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
16:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8 
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 74
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9   คู่ที่ 75
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
 รอบแรก
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9   คู่ที่ 76
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 77
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบแรก
16:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 78
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 79
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบแรก
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 80
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 81
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9 
สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
16:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 82
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 83
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 84
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
 รอบแรก
17:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 85
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบสอง
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 87
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 88
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน
 รอบสอง
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
17:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 89
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
17:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 90
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
17:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  92 รายการ  
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 30
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 31
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 32
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 33
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 34
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 35
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 36
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 37
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 38
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 39
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 40
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 41
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
09:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 42
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 43
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 44
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 45
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 46
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 49
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
11:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 50
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 51
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 52
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
11:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 55
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 56
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 57
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 58
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 59
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 60
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 61
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
13:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E  คู่ที่ 62
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 63
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F  คู่ที่ 64
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 65
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
13:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 66
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 67
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 68
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 69
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 70
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 71
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
 รอบแรก
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 72
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 73
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
15:50
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 74
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 75
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 76
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 77
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
16:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 78
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
17:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C  คู่ที่ 79
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
17:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 80
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
17:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D  คู่ที่ 81
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
17:10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
รวม บอคเซีย  52 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบสาม
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสาม
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
 รอบแรก
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสาม
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสาม
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสาม
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบสาม
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสาม
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสาม
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบสาม
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสาม
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบสาม
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสาม
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสาม
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 46
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสาม
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 47
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสาม
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสอง
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสอง
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 48
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสาม
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 49
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
คู่ผสม WH1/WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
คู่ผสม WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 50
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 51
สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 52
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางหู คู่ผสม 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 55
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
 รอบสอง
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 56
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
15:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 57
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบสอง
15:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
16.55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 58
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
16:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
16:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่   คู่ที่ 61
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 พบกันหมด
17:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่   คู่ที่ 62
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
17:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 63
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
18:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 64
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
18:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 65
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
19:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 66
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
19:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 67
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
19:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 68
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
19:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
รวม แบดมินตัน  74 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
 รอบแรก
10:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 รอบสอง
14:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่
รวม เปตอง  80 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.5 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.5 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 90 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 90 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.50 กก. บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.50 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 100 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 100 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 100 กก. ขึ้นไปบุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 100 กก. ขึ้นไปบุคคลชาย
รวม ยกน้ำหนัก  8 รายการ  
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 90 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 90 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 90 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 90 ม. บุคคลชาย
บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย
บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 60 ม. หญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 60 ม. หญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 50 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 50 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. หญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. หญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 30 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 30 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. หญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. หญิง
Compound Open ระยะ 50 ม. ประเภทบุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 ม. ประเภทบุคคลชาย
Compound Open ระยะ 50 เมตร ประเภทบุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  .
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร ประเภทบุคคลหญิง
SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบชิงที่ 3
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 3
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Unofficial
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Unofficial
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point
SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point
SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point
Compound Round ระยะ 50 เมตร ประเภทบุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
รวม ยิงธนู  25 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีม SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม.ประเภททีม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม.ประเภททีม SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
รวม ยิงปืน  7 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 1  คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 รอบแรก
08:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
09:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
10:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 30
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
15:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 2  คู่ที่ 31
สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 32
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
17:20
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 33
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
17:50
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
รวม วอลเลย์บอล  10 รายการ  
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย)
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S7 (กาย)
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย)
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S9 (กาย)
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา