ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46
กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)
กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F45 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F45
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F46
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55
800 ม. พิการทางหู หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
800 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
08:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T53
800 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
08:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง วีลแชร์ T54
800 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T54
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F58 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F58
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F58 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F58
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
08:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:55
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 m ช พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T37
400 m ช พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T38
400 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52
400 m ญ พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T37
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57
400 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53
400 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54
400 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T54
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45
400 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T46
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46
กระโดดสูง หญิง พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการแขน ขา F46
กระโดดสูง ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
13:55
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44
กระโดดไกล หญิง พิการแขน ขา F46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:55
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการแขน ขา F46
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
รวม กรีฑา  74 รายการ  
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
15:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
รวม โกลบอล  7 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย A  คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย B  คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
พิการแขน-ขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 30
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
14:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน-ขา ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  15 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 2
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 3  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก 2
 รอบสอง
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี 2
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสาม
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบสาม
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสาม
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสาม
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 30
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 31
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 32
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 33
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 34
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 35
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 36
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 37
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 40
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 38
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 39
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 41
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  41 รายการ  
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 พบกันหมด
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 พบกันหมด
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 พบกันหมด
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 พบกันหมด
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 พบกันหมด
12:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
รวม บอคเซีย  16 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบสอง
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบสอง
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
 รอบแรก
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบสอง
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
 รอบสอง
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบสอง
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบสอง
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสอง
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบสอง
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบสอง
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบสอง
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
คู่ผสม WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
คู่ผสม WH1/WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบสอง
13:10
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบสอง
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 พบกันหมด
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบแรก
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
 พบกันหมด
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 พบกันหมด
14:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
15:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 พบกันหมด
15:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
16:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
16:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
16:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
17:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
รวม แบดมินตัน  67 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบสอง
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 ครั้งที่2
13:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
รวม เปตอง  71 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางตา   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 พบกันหมด
09:00
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตซอล - พิการทางตา
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบแรก
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย D  คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
15:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางตา   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตซอล - พิการทางตา
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
17:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลชาย
รวม ยกน้ำหนัก  6 รายการ  
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 3
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 2
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบชิงที่ 3
14:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point   คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  .
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง 5 Set Point 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point 
สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
รวม ยิงธนู  29 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1
R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 SH1 ประเภททีม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 SH1 ประเภททีม
P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1
R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2
R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2
P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1
P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1
รวม ยิงปืน  9 รายการ  
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
 รอบสอง
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ฮาล์ฟมิดเดิลเวท 73-81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ฮาล์ฟมิดเดิลเวท 73-81 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
รวม ยูโด  8 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 1  คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
14:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
15:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
16:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 2  คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
18:10
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
19:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
20:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
รวม วอลเลย์บอล  10 รายการ  
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย)
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย)
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)
ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S6 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S10 (กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S13 (ตา)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)
กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย)
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:11
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา)
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S10 (กาย)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S13 (ตา)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา)
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)
รวม ว่ายน้ำ  40 รายการ  
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสะสมคะแนน 2
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่
รวม วีลแชร์เทนนิส  7 รายการ  
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
10:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 พบกันหมด
11:45
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 พบกันหมด
13:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 พบกันหมด
15:15
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  4 รายการ  
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย   สาย 1  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official