ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
5,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 5,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T42
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T46
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู
กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F45 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F45
กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F46
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56
100 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52
100 ม. หญิง วีลแชร์ T53 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T53
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T53
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:35
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T54
100 ม. ชาย วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T54
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:45
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:45
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
800 ม. หญิง พิการทางตา T11 
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา T11
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:05
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
800 ม. ชาย พิการแขน ขา T45 
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน ขา T45
800 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:25
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
800 ม. ชาย พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน ขา T46
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:10
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:20
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:30
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:40
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:50
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
รวม กรีฑา  63 รายการ  
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
09:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
10:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 พบกันหมด
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
15:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
 รอบแรก
16:00
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Official
โกลบอล - ทีมชาย
รวม โกลบอล  7 รายการ  
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
09:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
 รอบแรก
11:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย A  คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
12:00
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   สาย B  คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
12:45
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
13:30
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
 รอบแรก
14:15
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
รวม เซปักตะกร้อ  15 รายการ  
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางสมองและปัญญา ชาย   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมองและปัญญา ชาย
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 17
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 18
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
09:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 23
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 24
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 25
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงคู่
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 26
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 27
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 28
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 29
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  29 รายการ  
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
08:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 พบกันหมด
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 พบกันหมด
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 พบกันหมด
09:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
11:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 พบกันหมด
12:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B  คู่ที่ 15
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
รวม บอคเซีย  15 รายการ  
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
09:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบแรก
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
พิการทางหู บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
09:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
09:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:50
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
10:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:15
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
 พบกันหมด
10:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบแรก
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 รอบแรก
10:40
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
11:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
 รอบแรก
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
 รอบแรก
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
11:05
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
11:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบแรก
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
11:55
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
12:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
12:20
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
คู่ผสม WH1/WH2   สาย A
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
คู่ผสม WH1/WH2   สาย B
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
12:30
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:45
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
13:35
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 รอบแรก
14:00
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
 พบกันหมด
14:25
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  56 รายการ  
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 ครั้งที่2
13,30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 ครั้งที่2
13,30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 ครั้งที่2
13,30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่2
13.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 ครั้งที่2
13.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 ครั้งที่2
13.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 ครั้งที่2
13.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
 ครั้งที่2
13.30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 ครั้งที่2
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบสอง
13:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว 
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
รวม เปตอง  80 รายการ  
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางตา   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
09:00
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตซอล - พิการทางตา
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
09:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 รอบแรก
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย D  คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 12
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  คู่ที่ 14
สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางตา   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
17:00
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตซอล - พิการทางตา
รวม ฟุตซอล  9 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 รอบแรก
17:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 40 กก. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 40 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 44 กก. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 44 กก. บุคคลหญิง
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลหญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
Official
ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลหญิง
รวม ยกน้ำหนัก  5 รายการ  
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1 
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1
P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมชาย 60 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมชาย 60 SH1
P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1
R2 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน หญิง SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R2 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน หญิง SH1
R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1
รวม ยิงปืน  6 รายการ  
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 พบกันหมด
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 2
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา เอ็กซต้าไลท์เวท 55-60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
ยูโด - พิการทางตา เอ็กซต้าไลท์เวท 55-60 กก. บุคคลชาย
พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
Official
รวม ยูโด  11 รายการ  
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   สาย 2  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
11:40
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
 รอบแรก
12:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
14:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 7
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
15:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 1  คู่ที่ 8
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 รอบแรก
17:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   สาย 2  คู่ที่ 10
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
18:15
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 11
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
19:20
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 13
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
 รอบแรก
20:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
รวม วอลเลย์บอล  10 รายการ  
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8
กบ 100 เมตร ชาย SB 11 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 11
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 10 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 10
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 10  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 10
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14
กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15
กบ 100 ม. ชาย SB 5 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 ม. ชาย SB 5
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 6 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 6
กรรเชียง 50 ม. หญิง S 5 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. หญิง S 5
กบ 100 เมตร ชาย SB 9 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 9
กบ 100 เมตร ชาย SB 15 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 15
พิการทางปัญญา กบ 100 ม. SB14 บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - พิการทางปัญญา กบ 100 ม. SB14 บุคคลชาย
กบ 100 เมตร หญิง SB 4 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 4
กบ 100 เมตร หญิง SB 8 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 8
กบ 100 เมตร หญิง SB 15 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 15
ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 5 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 5
กบ 100 เมตร ชาย SB 6 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 6
กบ 100 เมตร ชาย SB 7 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 7
กบ 100 เมตร ชาย SB 8 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 8
กบ 100 เมตร ชาย SB 13 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 13
รวม ว่ายน้ำ  29 รายการ  
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
 รอบสะสมคะแนน 1
10:00
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่
รวม วีลแชร์เทนนิส  6 รายการ  
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
10:00
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 พบกันหมด
11:45
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 พบกันหมด
13:30
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 พบกันหมด
15:15
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  4 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง