ผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2558 ผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มกราคม 2558
 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2558

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
09:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
 รอบแรก
11:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย D  คู่ที่ 4
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
 รอบแรก
12:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย A  คู่ที่ 5
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
13:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย B  คู่ที่ 6
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 รอบแรก
14:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย C  Heat 7
สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
 รอบแรก
15:30
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  7 รายการ  
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 2
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 3
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 รอบแรก
17:00
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  3 รายการ  
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง