รายการ วอลเลย์บอล พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  
รอบแรก    ไม่ระบุ     คู่ที่ 40
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 08:30 .
สนาม
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
7
3
9
4
5
18
6
12
8
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
2
10
1
3
11
4
7
8
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร