รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 11:15 .
สนาม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี