รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 59
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา