รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 17:00 .
สนาม
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่