รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 16:00 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
2
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก