รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ทีมชาย  
รอบสอง    สาย 1     คู่ที่ 3
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 14:00 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี