รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมชาย  
รอบสอง    สาย 1     คู่ที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สมาคมกีฬาจังหวัดตราด