รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมหญิง  
รอบรองชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่