รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ทีมชาย  
รอบสอง    สาย 2     คู่ที่ 1
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี