รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 5
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา