รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย 1     คู่ที่ 5
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ