รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมชาย  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 3
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
2
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่