รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมหญิง  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 4
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ