รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมชาย  
รอบแรก    สาย 3     คู่ที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ