รายการ เปตอง พิการทางปัญญา ทีมชาย  
รอบแรก    สาย 2     คู่ที่ 1
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
2
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา