รายการ เปตอง พิการทางหู ทีมชาย  
รอบแรก    สาย 1     คู่ที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์