รายการ วีลแชร์ฟันดาบ ดาบเซเบอร์ ทีมชาย  
รอบรองชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี