รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 140
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:30 .
สนาม
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี