รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  
รอบรองชนะเลิศ    ไม่ระบุ     คู่ที่ 132
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:10 .
สนาม
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี