รายการ แบดมินตัน พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  
พบกันหมด    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9:30 .
สนาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 
 
ลำดับ
นักกีฬา
จังหวัด
1
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ