รายการ กรีฑา 200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10:00 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
3053
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
2
3062
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
3
3005
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
5
3054
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
6
3020
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
7
3027
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น