รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:50 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
2
3029
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3
3047
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
4
3028
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
5
3012
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี