รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:30 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
3
3044
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
4
3046
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
5
3011
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี