รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35   
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:10 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
2
3056
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย
3
3034
สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
4
3010
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี