รายการ กรีฑา พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
6108
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
3
6023
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
4
6060
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
5
6133
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6
6009
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
7
6059
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
8
6128
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
11
6087
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด