รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  
รอบชิงชนะเลิศ    ไม่ระบุ     .None
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
1
1057
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
2
1018
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
3
1025
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
4
1047
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
5
1093
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี