รายงานสรุปผลการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
2
บดินทร์  ศรศรีวิชัย
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
566
Gold
1
13
ปฏิพัทธ์  ทองลาด
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
554
Silver
2
1
สถิต  สุขศรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
511
Bronze
3
12
สมหมาย  อาจสา
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
504
4
3
พิทักษ์  สถานพงษ์
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
498
5
5
อิทธิพัทธ์  มะณีจักร
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
492
6
7
ปวริศ  สุขสอาด
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
489
7
9
ธานัท  สุเมธรัฐ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
489
8
4
มณีรัตน์  โนนสังข์
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
451
9
14
สมพร  ม่วงศิริ
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
447
10
10
วีรยุทธ  แก้ววิเศษ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
439
11
15
วาสนา  พูลเขตรกรม
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
392
12
11
สุปรีชา  นุ่มบรรเทิง
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
324
13
8
วัชระ  อิงสันเทียะ
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
318
14
6
ทอง  คำทอง
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
234
15
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Bronze - เหรียญทองแดง
Silver - เหรียญเงิน
DNS - Did not Start