รายงานสรุปผลการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - R8 ปืนยาว 3 ท่า .22 SH1 หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
4
จิรากัญ  มากบุญธรรม
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
541
Gold
1
2
ชุติมา  แสนหล้า
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
540
Silver
2
1
กานต์พิชชา  บัวภา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
472
Bronze
3
3
วรรณิภา  เหลืองวิไล
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
431
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Bronze - เหรียญทองแดง
Silver - เหรียญเงิน
DNS - Did not Start