รายงานสรุปผลการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 
 
 
 
 
รายการ ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
( Score )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
 
1
ฉัตรชัย  เสนาจันทร์
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
610.6
Gold
1
7
ทนง  ชาญน้ำ
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
596.4
Silver
2
2
สมปอง  นวลคำ
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
587.4
Bronze
3
4
ภูเบษ  ซื่อสกุลรัตน์
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
585.7
4
5
วีระพงษ์  ผุยคำสิงห์
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
581.1
5
6
มานบ  วรรณคำ
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
567.9
6
3
สขิลา  มำขุนทด
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
557.6
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Bronze - เหรียญทองแดง
Silver - เหรียญเงิน
DNS - Did not Start