ตารางการสรุปเหรียญรางวัล
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓


ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
2
09:00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
3
09:00
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
4
09:00
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
5
09:10
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
6
09:20
กรีฑา
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
7
09:30
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
8
09:40
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
9
09:50
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10
10:00
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11
10:20
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
 รอบชิงชนะเลิศ -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
09:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 24 -
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13
10:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 พบกันหมด  คู่ที่ 25 -
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
11:00
โกลบอล
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 -
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
11:00
โกลบอล
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
09:00
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
17
09:00
เซปักตะกร้อ
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
18
09:45
เซปักตะกร้อ
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
19
10:30
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
20
11:15
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
21
09:00
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 177 - สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
22
09:00
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 178 - สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
23
09:30
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 179 - สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
24
10:00
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 180 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
25
08:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 128 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
26
08:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 129 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
27
08:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 130 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
28
08:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 131 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
29
09:10
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 132 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
30
09:10
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 133 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
31
09:10
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 134 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
32
09:10
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 135 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
33
09:50
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 136 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
34
09:50
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 137 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
35
09:50
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 138 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
36
09:50
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 139 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
37
10:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 140 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
38
10:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 141 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
39
10:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 142 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
40
10:30
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 143 -
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
41
09:00
แบดมินตัน
พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
42
09:00
แบดมินตัน
พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
43
09:00
แบดมินตัน
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
44
09:00
แบดมินตัน
พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
45
09:00
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
46
09:00
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
47
09:00
แบดมินตัน
พิการทางหู คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
48
09:00
แบดมินตัน
พิการทางหู บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
49
09:00
แบดมินตัน
พิการทางหู ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
50
09:00
แบดมินตัน
พิการทางหู บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
51
09:00
แบดมินตัน
พิการทางหู หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
52
10:00
แบดมินตัน
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
53
10:00
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
54
10:00
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
55
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
56
10:00
แบดมินตัน
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
57
9:00
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
58
9:00
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
59
9:00
แบดมินตัน
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
60
9:00
แบดมินตัน
คู่ผสม WH1/WH2
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
61
9:00
แบดมินตัน
เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
62
9:00
แบดมินตัน
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
63
9:00
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
64
9:00
แบดมินตัน
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
65
9:30
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
66
9:30
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
67
9:30
แบดมินตัน
พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
68
9:30
แบดมินตัน
พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
69
9:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ SL3/SL4/SU5
 พบกันหมด - สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
70
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
71
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
72
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
73
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
74
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
75
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
76
08:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
77
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
78
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
79
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
80
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
81
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
82
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
83
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
84
08:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
85
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
86
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
87
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
88
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
89
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
90
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
91
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
92
09:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
93
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
95
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
96
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
97
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
98
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
99
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
100
09:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
101
10:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
102
10:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
103
10:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
104
10:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
105
10:30
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
106
10:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
107
10:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
108
10:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
109
10:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
110
10:30
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
111
12:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
112
12:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
113
12:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
114
12:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
115
12:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
116
12:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
117
12:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
118
12:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
119
13:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
120
13:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
121
13:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
122
13:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
123
14:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
124
14:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
125
14:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
126
14:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
127
15:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
128
15:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
129
15:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
130
15:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
131
16:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
132
16:00
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
133
17:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
134
17:00
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
135
10:30
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28 - สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
136
11:30
ฟุตซอล
พิการทางหู
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
137
10:00
ฟุตบอล
พิการทางหู
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
138
09:00
ยิงปืน
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
139
09:00
ยิงปืน
R8 ปืนยาว 3 ท่า .22 SH1 หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
140
09:00
ยิงปืน
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 SH1 ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
141
09:00
ยิงปืน
P3 ปืนสั้น Sport Pistol .22 ประเภท ทีมผสม SH1
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
142
09:00
ยิงปืน
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
143
08:30
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
144
09:30
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
145
10:30
วอลเลย์บอล
พิการทางหู ทีมชาย ยืน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
146
12:00
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
147
13:30
วอลเลย์บอล
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
148
16:00
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
149
10:00
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 -
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
150
11.45
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 -
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
151
13.30
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13 -
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
152
10:30
วีลแชร์ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
153
10:30
วีลแชร์ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
154
11:00
วีลแชร์ฟันดาบ
เอเป้ ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
155
11:00
วีลแชร์ฟันดาบ
เอเป้ ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
156
13:30
วีลแชร์ฟันดาบ
เซเบอร์ ทีมชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
157
14:00
วีลแชร์ฟันดาบ
เอเป้ ทีมหญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
158
15:00
วีลแชร์ฟันดาบ
เอเป้ ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
159
15:00
วีลแชร์ฟันดาบ
เซเบอร์ ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนรายการทั้งหมด 159 รายการ