ตารางการแข่งขัน
โคราชเกมส์
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2558
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
2 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
3 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
4 12:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
5 13:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
6 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
7 14:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
8 15:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9 15:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก Heat 7  สาย C สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10 17:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 มกราคม 2558
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
4 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
6 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
8 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16 08.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
17 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
18 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
19 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
21 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 08.30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
24 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
25 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
26 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
27 08.30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
28 08:30 กรีฑา - 5,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
29 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
30 08:30 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
31 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
32 08:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
33 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
34 08:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
35 08:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
36 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
37 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
38 08:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
39 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
40 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
41 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
47 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
48 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
49 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
50 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
51 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
52 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
53 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
54 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
55 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
56 09:00 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
57 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
58 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
59 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
60 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
61 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
62 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
63 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
64 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 14 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
65 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 15 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
66 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 16 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
67 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
68 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
69 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
70 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
71 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
72 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
73 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
74 09:00 ฟุตซอล - พิการทางตา  พบกันหมด คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
75 09:00 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบคัดเลือก .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
76 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
77 09:00 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมชาย 60 SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
78 09:00 ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
79 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
80 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
81 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
82 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
83 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
84 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
85 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
86 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 10  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
87 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
88 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
89 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
90 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
91 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 10  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
92 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
93 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94 09:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 ม. ชาย SB 5  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
95 09:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
96 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
97 09:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 ม. หญิง S 5  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
98 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบแรก .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
99 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบแรก .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
100 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบแรก .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
101 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบแรก .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
102 09:05 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
103 09:10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
104 09:15 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
105 09:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
106 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมองและปัญญา ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
107 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
108 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
109 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
110 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
111 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
112 09:25 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
113 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
114 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
115 09:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
116 09:30 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
117 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
118 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 5
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
119 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 6
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
120 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
121 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
122 09:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
123 09:35 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
124 09:40 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
125 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
126 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
127 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
128 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
129 09:45 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
130 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
131 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
132 09:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
133 09:50 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
134 09:50 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
135 09:50 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
136 09:55 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
137 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
138 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 13 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
139 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
140 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
141 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
142 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
143 10:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
144 10:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  รอบสะสมคะแนน 1 .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
145 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
146 10:10 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
147 10:15 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
148 10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
149 10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
150 10:20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
151 10:20 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
152 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
153 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
154 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
155 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
156 10:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
157 10:20 กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
158 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
159 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
160 10:25 กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
161 10:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
162 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
163 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
164 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
165 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
166 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
167 10:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
168 10:35 กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
169 10:40 กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
170 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
171 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
172 10:40 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
173 10:40 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
174 10:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
175 10:45 กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
176 10:45 กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
177 10:55 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา T11  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
178 11:00 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
179 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
180 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
181 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
182 11:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
183 11:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
184 11:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
185 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
186 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
187 11:00 ยิงปืน - R2 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
188 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 6  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
189 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 7  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
190 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
191 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 13  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
192 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 9  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
193 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร ชาย SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
194 11:00 ว่ายน้ำ - พิการทางปัญญา กบ 100 ม. SB14 บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
195 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 4  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
196 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 8  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
197 11:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร หญิง SB 15  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
198 11:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 ม. ชาย S 5  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
199 11:05 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
200 11:05 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
201 11:05 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
202 11:05 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
203 11:10 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
204 11:15 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
205 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
206 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
207 11:20 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน ขา T45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
208 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
209 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
210 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
211 11:25 กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
212 11:30 กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
213 11:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
214 11:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
215 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
216 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
217 11:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
218 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย C สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
219 11:40 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
220 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
221 11:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
222 11:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
223 11:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
224 11:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
225 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 28 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
226 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
227 11:40 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
228 11:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
229 11:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
230 11:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
231 11:55 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
232 11:55 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
233 11:55 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
234 12:00 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
235 12:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
236 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
237 12:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 10
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
238 12:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 11
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
239 12:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
240 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
241 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
242 12:10 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
243 12:10 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
244 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
245 12:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
246 12:20 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
247 12:20 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
248 12:20 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
249 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
250 12:30 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
251 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
252 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
253 12:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย D สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
254 12:30 ยิงปืน - R1 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
255 12:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 5 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
256 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
257 12:40 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
258 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
259 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
260 12:45 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
261 12:45 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
262 12:45 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
263 12:45 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
264 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
265 12:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
266 13,30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
267 13,30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
268 13,30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
269 13.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
270 13.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
271 13.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
272 13.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
273 13.30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
274 13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
275 13:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
276 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 40 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
277 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 44 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
278 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
279 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
280 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
281 13:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
282 13:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
283 13:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
284 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
285 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
286 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
287 13:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
288 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
289 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
290 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
291 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
292 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
293 13:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
294 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
295 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
296 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
297 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
298 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
299 13:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
300 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
301 13:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
302 13:35 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
303 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
304 14:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
305 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
306 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
307 14:00 ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
308 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
309 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5 สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
310 14:00 ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
311 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 7 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
312 14:00 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 8 สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
313 14:00 ยูโด - พิการทางตา พินเวท ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 2
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
314 14:00 ยูโด - พิการทางตา เอ็กซต้าไลท์เวท 55-60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
315 14:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
316 14:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
317 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
318 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
319 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
320 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
321 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
322 14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
323 14:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
324 14:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
325 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
326 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
327 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
328 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
329 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
330 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
331 14:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
332 14:30 ยูโด - พิการทางตา ไลท์เวท 66-73 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
333 15:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
334 15:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
335 15:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
336 15:15 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
337 15:30 เปตอง - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
338 15:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
339 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
340 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
341 15:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
342 16:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
343 17:00 ฟุตซอล - พิการทางตา  พบกันหมด คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
344 17:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
345 17:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
346 18:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
347 19:20 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 11 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
348 20:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 13 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
จำนวนรายการทั้งหมด 348 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2558
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
2 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
3 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
4 08:00 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
5 08:00 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
6 08:00 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
7 08:00 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
8 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
9 08:10 กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10 08:15 กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11 08:20 กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
12 08:25 กรีฑา - 800 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13 08:30 กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 16
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
15 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 17
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
16 08:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 18
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
17 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
18 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
19 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
21 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
24 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
25 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
26 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
27 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
28 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
29 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
30 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
31 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
32 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
33 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
34 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
35 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
36 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
37 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
38 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
39 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
40 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
41 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
42 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
43 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
44 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
45 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
46 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
47 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
48 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
49 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
50 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
51 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
52 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
53 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
54 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
55 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
56 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
57 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
58 08:30 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
59 08:40 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
60 08:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
61 08:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
62 08:40 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
63 08:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F58  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
64 08:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
65 08:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F58  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
66 08:45 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
67 08:50 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
68 08:55 กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
69 09:00 กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
70 09:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
71 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
72 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
73 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
74 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
75 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
76 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 3  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
77 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
78 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
79 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
80 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
81 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
82 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
83 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
84 09:00 ฟุตซอล - พิการทางตา  พบกันหมด คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
85 09:00 ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบคัดเลือก .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
86 09:00 ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
87 09:00 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบคัดเลือก .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
88 09:00 ยิงปืน - R6 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
89 09:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
90 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
91 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
92 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
93 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
95 09:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
96 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
97 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
98 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
99 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
100 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
101 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
102 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
103 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
104 09:05 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
105 09:10 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
106 09:15 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
107 09:20 กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
108 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
109 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
110 09:25 กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
111 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
112 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
113 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
114 09:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
115 09:30 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
116 09:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
117 09:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
118 09:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 21
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
119 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
120 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
121 09:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
122 09:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
123 09:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
124 09:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
125 09:35 กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
126 09:40 กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
127 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 8 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
128 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 9 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
129 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 10 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
130 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 11 สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
131 09:45 กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
132 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
133 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
134 09:50 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
135 09:50 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
136 09:50 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
137 09:50 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
138 09:50 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
139 09:50 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
140 09:50 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
141 09:50 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
142 10:00 กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
143 10:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
144 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
145 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 13 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
146 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 14 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
147 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 15 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
148 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
149 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
150 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
151 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
152 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
153 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
154 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
155 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
156 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
157 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
158 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
159 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
160 10:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
161 10:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
162 10:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
163 10:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
164 10:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  รอบสะสมคะแนน 2 .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
165 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
166 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
167 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
168 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
169 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
170 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
171 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
172 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
173 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
174 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
175 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
176 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
177 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
178 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
179 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
180 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
181 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
182 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
183 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
184 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
185 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
186 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
187 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
188 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
189 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
190 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
191 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
192 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
193 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
194 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
195 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
196 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
197 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
198 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
199 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
200 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
201 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
202 10:05 กรีฑา - 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
203 10:10 กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
204 10:11 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
205 10:15 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
206 10:15 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
207 10:15 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
208 10:15 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
209 10:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
210 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 16 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
211 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 17 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
212 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 18 สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
213 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 19 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
214 10:25 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
215 10:30 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
216 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
217 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
218 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
219 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
220 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
221 10:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
222 10:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
223 10:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
224 10:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
225 10:40 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
226 10:40 กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
227 10:40 กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
228 10:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
229 10:40 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
230 10:40 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
231 10:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
232 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 20 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
233 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 21 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
234 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 22 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
235 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 23 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
236 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
237 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
238 10:40 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
239 10:40 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
240 10:40 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
241 10:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
242 11:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
243 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
244 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
245 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 28 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
246 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 29 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
247 11:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 22
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
248 11:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 23
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
249 11:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 24
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
250 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
251 11:00 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
252 11:00 ยิงปืน - R4 ปืนยาวอัดลม ท่ายืน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
253 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
254 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
255 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
256 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
257 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
258 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
259 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
260 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
261 11:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
262 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
263 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
264 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
265 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
266 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
267 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
268 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
269 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
270 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
271 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
272 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
273 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
274 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
275 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
276 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
277 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
278 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
279 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
280 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
281 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
282 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
283 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
284 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
285 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
286 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
287 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
288 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
289 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
290 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
291 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
292 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
293 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
294 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
295 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
296 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
297 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
298 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
299 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
300 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
301 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
302 11:05 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
303 11:05 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
304 11:05 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
305 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
306 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
307 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
308 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
309 11:30 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 26
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
310 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
311 11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
312 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
313 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
314 11:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
315 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
316 11:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S10 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
317 11:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S13 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
318 11:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
319 11:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
320 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 32 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
321 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 33 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
322 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 34 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
323 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 35 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
324 11:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
325 11:55 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
326 11:55 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
327 11:55 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
328 12:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
329 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
330 12:00 บอคเซีย - ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
331 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
332 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
333 12:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 17 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
334 12:20 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
335 12:20 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
336 12:20 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
337 12:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 27
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
338 12:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 28
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
339 12:30 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  พบกันหมด คู่ที่ 29
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
340 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
341 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
342 12:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D สมาคมกีฬาคนจังหวัดกระบี่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
343 12:30 ยิงปืน - P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
344 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
345 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
346 12:45 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
347 12:45 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
348 12:45 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
349 13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 11
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
350 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
351 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
352 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 40 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
353 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
354 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
355 13:00 บอคเซีย - ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
356 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
357 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
358 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
359 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
360 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
361 13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
362 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
363 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
364 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
365 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
366 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
367 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
368 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
369 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
370 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
371 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
372 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
373 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  ครั้งที่2 คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
374 13:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
375 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 52 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
376 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 56 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
377 13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 3
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
378 13:10 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
379 13:10 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
380 13:10 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
381 13:30 กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
382 13:30 กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
383 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
384 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
385 13:30 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 39 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
386 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
387 13:30 ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
388 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
389 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
390 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
391 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
392 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
393 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
394 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
395 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
396 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
397 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
398 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
399 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
400 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
401 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
402 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
403 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
404 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
405 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
406 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
407 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
408 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
409 13:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
410 13:35 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
411 13:35 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
412 13:35 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
413 13:35 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
414 13:40 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
415 13:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
416 13:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
417 13:55 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
418 13:55 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
419 14:00 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
420 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
421 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
422 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
423 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
424 14:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
425 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
426 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
427 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 3
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
428 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 4
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
429 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 5
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
430 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 6
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
431 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 8
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
432 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
433 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
434 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
435 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
436 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
437 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
438 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงที่ 3 .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
439 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
440 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
441 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
442 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
443 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
444 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
445 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงที่ 3 .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
446 14:00 ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
447 14:00 ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
448 14:00 ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
449 14:00 ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
450 14:00 ยูโด - พิการทางตา มิดเดิลเวท 81-90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
451 14:00 ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
452 14:00 ยูโด - พิการทางตา ฮาล์ฟมิดเดิลเวท 73-81 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
453 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
454 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
455 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
456 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
457 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
458 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
459 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
460 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
461 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
462 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
463 14:05 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
464 14:10 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
465 14:10 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
466 14:15 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
467 14:15 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
468 14:15 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
469 14:15 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
470 14:15 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
471 14:15 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
472 14:15 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
473 14:15 เซปักตะกร้อ - พิการแขน-ขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
474 14:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 18 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
475 14:25 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
476 14:25 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
477 14:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
478 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
479 14:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
480 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
481 14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
482 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
483 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
484 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
485 14:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
486 14:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
487 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
488 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
489 14:30 ยูโด - พิการทางตา เฮฟวี่เวท เกิน 100 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงพลศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
490 14:50 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
491 14:50 แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
492 14:50 แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
493 15:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
494 15:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
495 15:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
496 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
497 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
498 15:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
499 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
500 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
501 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
502 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
503 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลหญิง 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
504 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
505 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
506 15:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point  รอบแรก คู่ที่ 7
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
507 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
508 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
509 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
510 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
511 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
512 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
513 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
514 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
515 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
516 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
517 15:15 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
518 15:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
519 15:15 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 4
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
520 15:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
521 15:40 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
522 16:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
523 16:00 ฟุตซอล - พิการทางตา  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
524 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
525 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
526 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
527 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
528 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
529 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
530 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
531 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
532 16:05 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
533 16:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
534 16:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
535 16:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
536 16:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
537 16:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
538 16:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
539 16:55 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
540 17:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
541 17:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
542 18:10 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
543 19:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 22 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
544 20:15 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 23 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
จำนวนรายการทั้งหมด 544 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 มกราคม 2558
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
2 08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
3 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
4 08:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
5 08:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
6 08:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
7 08:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
8 08:30 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางตา T11-T12-T13  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
9 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16 08:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
17 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
18 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
19 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
21 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
24 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
25 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
26 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
27 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
28 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
29 08:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
30 08:40 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
31 08:50 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
32 09:00 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
33 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
34 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
35 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
36 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
37 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 3 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
38 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 4 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
39 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 6 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
40 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
41 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
42 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
43 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
44 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
45 09:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
46 09:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
47 09:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
48 09:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
49 09:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 90 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
50 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
51 09:00 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบคัดเลือก .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
52 09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
53 09:00 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
54 09:00 ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
55 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S6 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
56 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S7 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
57 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S8 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
58 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S9 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
59 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S11 (ตา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
60 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S14 (ปํญญา)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
61 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
62 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง S5 (กาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
63 09:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง S15 (หู)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ศุนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
64 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
65 09:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
66 09:10 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
67 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
68 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
69 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
70 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
71 09:20 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
72 09:20 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
73 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 7 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
74 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 8 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
75 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
76 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
77 09:25 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
78 09:30 กรีฑา - 4x100 ม. หญิง วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
79 09:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
80 09:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
81 09:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
82 09:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
83 09:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
84 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
85 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
86 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
87 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
88 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
89 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
90 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
91 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
92 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
93 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94 09:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
95 09:40 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
96 09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
97 09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
98 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 9 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
99 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 10 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
100 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 11 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
101 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 12 สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
102 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
103 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
104 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
105 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
106 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
107 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
108 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
109 09:50 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
110 09:50 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
111 09:50 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
112 10:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
113 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
114 10:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
115 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
116 10:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
117 10:00 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
118 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 15
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
119 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 13 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
120 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 14 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
121 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบแรก คู่ที่ 15 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
122 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 16 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
123 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบแรก คู่ที่ 17 สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
124 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
125 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
126 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.5 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
127 10:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 90 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
128 10:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
129 10:00 ยิงธนู - บุคคลชาย ST 70 เมตร Recurve  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
130 10:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 60 ม. หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
131 10:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
132 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
133 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
134 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
135 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
136 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
137 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
139 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
141 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
142 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
143 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
144 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
145 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
146 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
147 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
148 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
149 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
150 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
151 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
152 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
153 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
154 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
155 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
156 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
157 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
158 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
159 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
160 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
161 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
162 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
163 10:10 กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
164 10:15 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
165 10:15 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
166 10:15 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
167 10:20 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
168 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 19 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
169 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 20 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
170 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว TT1-2  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
171 10:30 กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
172 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
173 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
174 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
175 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
176 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
177 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
178 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
179 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
180 10:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
181 10:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
182 10:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
183 10:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
184 10:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
185 10:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
186 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
187 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
188 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
189 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
190 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
191 10:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
192 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
193 10:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
194 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
195 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
196 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
197 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
198 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
199 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
200 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
201 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
202 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
203 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
204 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
205 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
206 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
207 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
208 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
209 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
210 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
211 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
212 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
213 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
214 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
215 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
216 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
217 10:40 กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
218 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 21 สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
219 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบสอง คู่ที่ 23 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
220 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 24 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
221 10:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 45 สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
222 10:40 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
223 10:40 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
224 10:50 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
225 11:00 กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
226 11:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
227 11:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
228 11:00 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
229 11:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
230 11:00 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
231 11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 16
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
232 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 25 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
233 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 26 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
234 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบสอง คู่ที่ 27 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
235 11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
236 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
237 11:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
238 11:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
239 11:00 วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
240 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
241 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
242 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
243 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
244 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
245 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
246 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
247 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
248 11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
249 11:05 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 46 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
250 11:05 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
251 11:05 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบสาม .None สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
252 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
253 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
254 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
255 11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
256 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
257 11:15 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
258 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 3  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
259 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
260 11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
261 11:30 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 47 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
262 11:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
263 11:30 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
264 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
265 11:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
266 11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
267 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
268 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
269 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
270 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
271 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
272 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
273 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
274 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
275 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
276 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
277 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
278 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
279 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
280 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
281 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
282 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
283 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
284 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
285 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
286 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
287 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
288 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
289 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
290 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
291 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
292 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
293 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
294 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
295 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
296 11:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
297 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 32 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
298 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 33 สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
299 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 34 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
300 11:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบสอง คู่ที่ 35 สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
301 11:45 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
302 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
303 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
304 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
305 11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
306 11:55 แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
307 11:55 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 48 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
308 11:55 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
309 11:55 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
310 12:00 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดเลย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
311 12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
312 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
313 12:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
314 12:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 27 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
315 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
316 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
317 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
318 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
319 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
320 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
321 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
322 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
323 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
324 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
325 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
326 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
327 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
328 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
329 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
330 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
331 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
332 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
333 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
334 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
335 12:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
336 12:20 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 49 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
337 12:20 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
338 12:20 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
339 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
340 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
341 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
342 12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
343 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
344 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  พบกันหมด .None  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
345 12:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
346 12:30 ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
347 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
348 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
349 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
350 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
351 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
352 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
353 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
354 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
355 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
356 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
357 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
358 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
359 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
360 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
361 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
362 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
363 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
364 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
365 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
366 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
367 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
368 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
369 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
370 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
371 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
372 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
373 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
374 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
375 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
376 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
377 12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
378 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
379 12:45 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
380 12:45 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 50 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
381 12:45 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
382 12:45 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
383 13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 17
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
384 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 36 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
385 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 38 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
386 13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 39 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
387 13:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
388 13:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
389 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
390 13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
391 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
392 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
393 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
394 13:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
395 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
396 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 67.5 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
397 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 75 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
398 13:00 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 82.50 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
399 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
400 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
401 13:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 50 ม. หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
402 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
403 13:00 ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม.ประเภททีม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
404 13:00 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน  รอบแรก คู่ที่ 28 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
405 13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
406 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
407 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
408 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
409 13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
410 13:10 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 51 สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
411 13:10 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
412 13:10 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
413 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 40 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
414 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 41 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
415 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 42 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
416 13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบแรก คู่ที่ 43 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
417 13:30 กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
418 13:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
419 13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
420 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย A สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
421 13:30 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
422 13:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
423 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
424 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
425 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
426 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
427 13:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
428 13:35 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 52 สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
429 13:35 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
430 13:35 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบสอง .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
431 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
432 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 3  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
433 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
434 13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
435 13:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
436 13:50 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
437 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
438 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
439 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
440 13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
441 14:00 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
442 14:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18  สาย A
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
443 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 37 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
444 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
445 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
446 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 48 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
447 14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 49 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
448 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
449 14:00 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
450 14:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
451 14:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
452 14:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
453 14:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
454 14:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
455 14:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
456 14:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
457 14:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
458 14:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
459 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND W2 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
460 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
461 14:00 ยิงธนู - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ SINGLE FITA ROUND ST 30 ม. หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
462 14:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 ม. ประเภทบุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
463 14:00 ยิงธนู - Compound Open ระยะ 50 เมตร ประเภทบุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
464 14:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
465 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
466 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
467 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
468 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
469 14:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
470 14:05 กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
471 14:10 กรีฑา - 1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
472 14:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย B สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
473 14:20 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
474 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
475 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
476 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
477 14:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53 สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
478 14:25 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
479 14:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
480 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
481 14:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
482 14:30 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
483 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
484 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
485 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
486 14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 69  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
487 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 100 กก. ขึ้นไปบุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
488 14:30 ยกน้ำหนัก - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่น 100 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
489 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
490 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
491 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
492 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
493 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
494 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
495 14:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
496 14:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
497 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 54 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
498 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 56 สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
499 14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 57 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
500 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
501 14:50 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
502 14:50 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 55 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
503 15:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
504 15:00 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
505 15:00 โกลบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19  สาย B
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
506 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบแรก คู่ที่ 59 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
507 15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบแรก คู่ที่ 61 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
508 15:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
509 15:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงคู่ WH1/WH2  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
510 15:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
511 15:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
512 15:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
513 15:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
514 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
515 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
516 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
517 15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
518 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
519 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบชิงที่ 3 .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
520 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
521 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
522 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
523 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบชิงที่ 3 .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
524 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
525 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND ST 70 ม. บุคคลหญิง 5 Set point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
526 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
527 15:00 ยิงธนู - SINGLE FITA ROUND W2 70 ม. บุคคลชาย 5 Set point  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
528 15:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
529 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
530 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
531 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
532 15:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
533 15:10 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T45  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
534 15:15 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 56 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
535 15:20 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
536 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบแรก คู่ที่ 62 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
537 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 63 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
538 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 64 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
539 15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 65 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
540 15:30 กรีฑา - 1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
541 15:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
542 15:30 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
543 15:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
544 15:30 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
545 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
546 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
547 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
548 15:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
549 15:30 ยิงธนู - Compound Round ระยะ 50 เมตร ประเภทบุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
550 15:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
551 15:30 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
552 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 66 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
553 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 67 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
554 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 68 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
555 15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบแรก คู่ที่ 69 สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
556 15:40 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 57 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
557 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 70  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
558 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 71  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
559 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 72  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
560 15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 73  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
561 16.55 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
562 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 70 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
563 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 71 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
564 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 72 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
565 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก คู่ที่ 73 สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
566 16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
567 16:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
568 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
569 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
570 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
571 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
572 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
573 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
574 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
575 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
576 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class A บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
577 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ Class B บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
578 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class A บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
579 16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ Class B บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
580 16:05 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 58 สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
581 16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบแรก คู่ที่ 74 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
582 16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบแรก คู่ที่ 75 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
583 16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบแรก คู่ที่ 76 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
584 16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 77 สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
585 16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบแรก .None สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
586 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 74  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
587 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 75  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
588 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 76  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
589 16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
590 16:30 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
591 16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 78 สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
592 16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 79 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
593 16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 80 สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
594 16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก คู่ที่ 81 สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
595 16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
596 17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบแรก คู่ที่ 82 สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
597 17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบแรก คู่ที่ 83 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเลย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
598 17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบแรก คู่ที่ 84 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
599 17:00 เปตอง - พิการทางหู ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดตราด  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
600 17:00 เปตอง - พิการทางปัญญา ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
601 17:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
602 17:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
603 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
604 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
605 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
606 17:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
607 17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบสอง คู่ที่ 85 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
608 17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบสอง คู่ที่ 87 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
609 17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบสอง คู่ที่ 88 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
610 17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบแรก .None สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
611 17:20 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 61 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
612 17:20 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 32 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
613 17:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 89 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
614 17:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 90 สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
615 17:45 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 62 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
616 17:50 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
617 17:50 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก คู่ที่ 33 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
618 18:10 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 63 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
619 18:35 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 64 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
620 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบสอง คู่ที่ 65 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
621 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบสอง คู่ที่ 66 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
622 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบสอง คู่ที่ 67 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
623 19:00 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบสอง คู่ที่ 68 สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
จำนวนรายการทั้งหมด 623 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2558
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 กรีฑา - 10,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
2 08:00 กรีฑา - กระโดดไกล พิการตา ชาย กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
3 08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
4 08:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
5 08:20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
6 08:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
7 08:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
8 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 82  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
9 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11 08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
17 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
18 08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
19 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
21 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่1 คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
22 08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่1 คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 08:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
24 08:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
25 09:00 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
26 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
27 09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
28 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง คู่ที่ 91 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
29 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง คู่ที่ 92 สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
30 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง คู่ที่ 93 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
31 09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง คู่ที่ 94 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
32 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
33 09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
34 09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
35 09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
36 09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
37 09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 .None
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
38 09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
39 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
40 09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
41 09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
42 09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
43 09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
44 09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
45 09:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
46 09:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
47 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
48 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
49 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 88  สาย E
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
50 09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 89  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
51 09:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
52 09:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
53 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 95 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
54 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 96 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
55 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 97 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
56 09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง คู่ที่ 98 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
57 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
58 09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
59 09:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
60 09:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 1
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
61 09:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก Heat 2
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
62 09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
63 09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
64 09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
65 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
66 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
67 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
68 09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 3 สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
69 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
70 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
71 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่2 คู่ที่ 1 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
72 09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่2 คู่ที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
73 09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
74 09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
75 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
76 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 101 สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
77 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 102 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
78 09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
79 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
80 09:45 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
81 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 90  สาย F
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
82 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 91  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
83 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 92  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
84 09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 93  สาย C
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
85 09:50 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
86 09:50 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
87 09:50 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
88 10:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
89 10:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
90 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
91 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
92 10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 20
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
93 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 103 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
94 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 104 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
95 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 105 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
96 10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 106 สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
97 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
98 10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
99 10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
100 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
101 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
102 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
103 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
104 10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
105 10:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
106 10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
107 10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
108 10:15 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
109 10:20 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
110 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 107 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
111 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง คู่ที่ 108 สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
112 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 109 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
113 10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
114 10:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
115 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
116 10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
117 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 94  สาย D
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
118 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 95  สาย A
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
119 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 96  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
120 10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบแรก คู่ที่ 97  สาย B
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
121 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
122 10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ .None สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
123 10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
124 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
125 10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
126 10:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ .None
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
127 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
128 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 112 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
129 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 113 สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
130 10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง คู่ที่ 114 สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
131 10:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 72 สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
132 10:40<