84
48
50
182
 
75
30
20
125
 
72
54
44
170
 
34
43
44
121
 
27
17
18
62
 
15
6
1
22
 
14
8
8
30
 
12
16
14
42
 
10
15
12
37
 
8
8
10
26
   

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 14 มกราคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 15 มกราคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 16 มกราคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 17 มกราคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 18 มกราคม 2558 โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 19 มกราคม 2558
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
07:30 กรีฑา - 10,000 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:00 กรีฑา - กระโดดไกล พิการตา ชาย กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:20 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก  Heat 1  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก  Heat 2  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 82  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 83  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 84  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
08:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 85  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่1  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่1  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
08:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก  Heat 1  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
08:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบคัดเลือก  Heat 2  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบชิงที่ 3  
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงธนู - Open ชาย W2+ST (3 คน) ระยะ 18 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:00 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:00 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
09:00 เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - FTP 10 ม. ปืนสั้นเป้าล้มลุก ผสม SH1  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - R5 ปืนยาวอัดลม ท่านอน ทีมผสม 60 นัด 10 ม. SH2  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - R7 ปืนยาว 3 ท่า (3x40) SH1 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 ยิงปืน - FTP ปืนสั้นเป้าล้มลุก10ม. SH1 ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง  คู่ที่ 91  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง  คู่ที่ 92  
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง  คู่ที่ 93  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบสอง  คู่ที่ 94  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก  Heat 1  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบคัดเลือก  Heat 2  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 86  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 87  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 88  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 89  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก  Heat 1  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบคัดเลือก  Heat 2  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง  คู่ที่ 95  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง  คู่ที่ 96  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง  คู่ที่ 97  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบสอง  คู่ที่ 98  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:25 แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:25 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก  Heat 1  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบคัดเลือก  Heat 2  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่2  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:30 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่2  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:40 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 100  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 101  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 102  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 99  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
09:45 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48  
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
09:45 เซปักตะกร้อ - พิการขา ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
09:50 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:50 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:50 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 90  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 91  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 92  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
09:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 93  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10:00 กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:00 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม  คู่ที่ 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบสาม  คู่ที่ 3  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบสาม  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบสาม  คู่ที่ 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด  คู่ที่ 20  
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 103  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 104  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 105  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 106  
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:00 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
10:10 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:15 แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดแพร่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:15 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:20 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 107  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสอง  คู่ที่ 108  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 109  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110  
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:30 กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี 2
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 94  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 95  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 96  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 97  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50  
สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
10:30 เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
10:40 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T54  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
10:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด  คู่ที่ 72  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:40 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:40 แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 112  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง  คู่ที่ 113  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง  คู่ที่ 114  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
10:50 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:00 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11:00 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด  คู่ที่ 21  
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่ สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  ครั้งที่3  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง  คู่ที่ 115  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบสอง  คู่ที่ 116  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบสอง  คู่ที่ 118  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบสอง  คู่ที่ 117  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:05 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:05 แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:10 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:10 กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:10 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 98  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 99  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 100  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 101  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52  
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
11:15 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53  
สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
11:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบสอง  คู่ที่ 119  
สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบสอง  คู่ที่ 120  
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 122  
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
11:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11:30 แบดมินตัน - คู่ผสม WH1/WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:30 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 74  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:30 แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
11:30 ฟุตซอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โรงพลศึกษาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 102  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 103  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 104  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 105  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
11:55 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 75  
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
12:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 3  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54  
สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
12:00 เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55  
สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงยิมนี่เซี่ยม สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
12:15 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมหญิง ยืน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
12:20 แบดมินตัน - หญิงคู่ SL3/SL4/SU5  พบกันหมด  คู่ที่ 76  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
12:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 4  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 106  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 107  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 108  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 109  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
12:30 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 5  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00 โกลบอล - ทีมหญิง  พบกันหมด  คู่ที่ 22  
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 123  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 124  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 125  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 126  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:10 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด  คู่ที่ 78  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 110  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 111  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 112  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:10 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 113  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 127  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 128  
สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:30 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13:30 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13:30 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F46  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
13:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 6  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก  คู่ที่ 38  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
13:35 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด  คู่ที่ 79  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสาม  คู่ที่ 129  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสาม  คู่ที่ 130  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสาม  คู่ที่ 131  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบสาม  คู่ที่ 132  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 114  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 115  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 116  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
13:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 117  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:00 กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:00 กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F58  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 7  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14:00 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด  คู่ที่ 80  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 133  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
14:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 134  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
14:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:20 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:25 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด  คู่ที่ 81  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T46  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 8  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 118  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 119  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 120  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
14:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 121  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14:30 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14:30 วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง  รอบแรก  คู่ที่ 39  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
14:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 141  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
14:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT8  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
14:50 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
14:50 แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine  พบกันหมด  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14:50 แบดมินตัน - เดี่ยว กลุ่มคนแคระ SS6 Combine  พบกันหมด  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14:50 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
14;00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 135  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
14;00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 136  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:00 กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 9  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:00 เปตอง - พิการทางปัญญา หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15:00 เปตอง - พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่ สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9  รอบแรก  คู่ที่ 144  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงคู่ TT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 145  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:10 กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:15 แบดมินตัน - คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
15:20 กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:20 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:20 กรีฑา - กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 153  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:30 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  พบกันหมด  คู่ที่ 10  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:35 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:40 กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:40 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 154  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT4  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
15:50 กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:50 กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T51-T52  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 122  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 123  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 124  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
15:50 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 125  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
16:00 กรีฑา - 4x400 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
16:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00 ฟุตบอล - พิการทางหู  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00 วีลแชร์ฟันดาบ - ดาบฟอยล์ ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร์
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT7  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
16:05 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 3) หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
16:10 กรีฑา - 4x400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
16:20 กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 161  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
16:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 162  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
16:30 กรีฑา - 4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
16:30 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:30 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 126  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
16:30 บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง  รอบสอง  คู่ที่ 127  
โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
16:40 กรีฑา - 4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู  รอบชิงชนะเลิศ  
อาคารเมนสเตเดี้ยม 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 163  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
16:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 164  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
16:55 แบดมินตัน - ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 87  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
17:00 วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
อาคารกีฬาภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17:00 เปตอง - พิการทางหู หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 165  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 167  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 166  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:20 แบดมินตัน - พิการทางขา (BMSTL 4) หญิงเดี่ยว  พบกันหมด  คู่ที่ 88  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 171  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 172  
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง  vs  สมาคมการกีฬาจังหวัดตรัง
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 170  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 169  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:20 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 168  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 173  
สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 174  
สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:40 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 175  
สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี  vs  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
17:45 แบดมินตัน - พิการทางแขน (BMSTU 5) ชายคู่  พบกันหมด  คู่ที่ 89  
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
18:00 เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายคู่ TT9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 176  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
โดมมีเดีย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา
8:30 วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
9:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
9:00 แบดมินตัน - วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
9:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
9:30 แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2  รอบรองชนะเลิศ  
สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพฯ 2  vs  สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ